Mgr. František Jaroš

Mgr. František Jaroš

Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
IČ: 02279240

Informace o kanceláři Mgr. František Jaroš

Mgr. František Jaroš poskytuje právní služby pro fyzické i právnické osoby zejména z Libereckého kraje. Zajišťuje komplexní právní služby zahrnující sepisování smluv, zastupování při jednání před úřady a v soudním řízení a také služby advokátní úschovny. Zaměření kanceláře je především na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, bytové a další. Samozřejmostí je individuální přístup a komplexní služby za přijatelné ceny. 

 

Mezi služby advokátní kanceláře v oblasti obchodního práva patří sepisování a uzavírání obchodních smluv, zastupování v řízení před rejstříkovými soudy, zastupování klientů před soudy, rozhodci a správními orgány a právní porady a konzultace z oblasti obchodního práva.

 

V oblasti rodinného práva kancelář poskytuje konzultaci a přípravu pro sepsání předmanželské smlouvy, sepisuje smlouvy o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, žaloby o rozvod, žaloby o výchově a výživě nezletilých, o styku s nezletilými dětmi, na popření otcovství apod., což jsou nejčastější kauzy z oblasti rodinného práva. 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Mgr. František Jaroš 

Antonína Dvořáka 287 

511 01 Turnov 

Telefon: +420 731 653 337

Email: frant.jaros@gmail.com

Kde nás najdete?